Home PRO RODIČEREŽIM ŠKOLY

REŽIM ŠKOLY

REŽIM ŠKOLY:

1. Domácí žáci, kteří nenavštěvují školní družinu, přicházejí do školy 15 minut před vyučováním. Dozor nad nimi má paní školnice.
2. Provoz školní družiny je od 6,25 do 7,45, dále od 11,50 do 15,30 hodin.
3. Žáci se v šatnách přezouvají do domácí obuvi.
4. Zvonění: 8,00 – 8,45 8,55 – 9,40 10,00 – 10,45 10,55 – 11,40 11,50 – 12,35 13,25 – 14,10 14,20 – 15,05
5. Po zvonění na začátku hodiny jsou všichni žáci na svých místech připraveni na vyučování. Nemá – li žák domácí úkol nebo některou z pomůcek, omluví se učiteli     na začátku hodiny.
6. Se souhlasem vyučujícího mohou žáci v případě potřeby odejít během vyučovací hodiny na toaletu, mohou se kdykoli napít.
7. Žáci se po chodbách i ve třídách pohybují pomalu, neběhají, neskáčou ze schodů, dbají o svou bezpečnost, nehlučí, řídí se pravidly slušného chování.
8. Bez souhlasu vyučujícího není žákům dovoleno přebíhat mezi patry školní budovy, používat bez dozoru zadní vchod.
9. Před odchodem ze třídy dá každý žák své místo do pořádku, po poslední vyučovací hodině zvedne židli na lavici.
10. Na hodiny tělesné výchovy se žáci převlékají ve svých třídách.
11. Do školní jídelny mají přístup pouze žáci, kteří jsou přihlášeni ke školnímu stravování. V jídelně žáci dodržují pravidla slušného chování.
12. Bezprostředně po skončení vyučování žáci opouštějí školní budovu. Na odpolední vyučování a zájmové kroužky čekají ve školní družině.
13. Mezi dopoledními a odpoledními školními aktivitami není žákům dovoleno opustit školní budovu.

V Opatově 1. 9. 2022

 

Eva Procházková
ředitelka ZŠ a MŠ Opatov