Home PRO RODIČEDODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU - COVID

DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU - COVID

Název subjektu: Základní škola a Mateřská škola Opatov, příspěvková organizace
 
Adresa subjektu: Opatov 68, 675 28 Opatov na Moravě, IČ: 71004343
 
Dodatek školního řádu vzhledem ke COVID – 19
 
1) Žák dodržuje zásady osobní a provozní hygieny, zvýšenou pozornost věnuje mytí rukou.
2) Udržuje podle možností dostatečnou vzdálenost od ostatních.
3) V jídelně respektuje pokyny dospělých a nového zasedacího pořádku.
4) Do odvolání dodržuji povinnost nošení ochrany úst a nosu (roušky, respirátory), respektuje nařízení, nosí roušku a chrání zdraví sebe i ostatních.
5) Pro případ potřeby má každý žák s sebou stále čistou roušku.
6) Pokud by došlo ke zhoršení zdravotního stavu v průběhu výuky, neprodleně informuje třídního učitele nebo kteréhokoli vyučujícího.
7) Žák se zbytečně nepohybuje po škole, pouze přechází do učeben, ve které probíhá následující hodina, nechodí do cizích tříd.
 
Vypracovala: Mgr. Eva Procházková
Projednán na pedagogické radě dne: 9.4.2021
Platnost od: 1.4.2021 do odvolání