Home PRO RODIČETESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 2021/22

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 2021/22

V květnu roku 2022 proběhlo celorepublikové testování žáků 5. ročníku.

Žáci byli testováni v těchto vzdělávacích oblastech:

Český jazyk

Matematika

Dovednosti usnadňující učení

 

Porovnání výsledků žáků naší školy s republikovým průměrem naleznete níže.