I.

1. ROČNÍK

MGR. EVA PROCHÁZKOVÁ - ředitelka školy

Konzultační hodiny: po domluvě v pondělí 13:00 - 14:00

KONTAKT:

568 884 142

zs@zsopatov.cz