DM logo

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Historie

Historie

Národní školství na Náměšťsku a Třebíčsku

Vydáno 1926

Šestitřídní obecná škola v Opatově

Část školská. – Kdy a kterak škola opatovská původ svůj vzala, nelze najisto udati, poněvadž veškeré listiny a památky písemné z dřívějších dob byly zničeny požárem, kdy přes půl Opatova, kostel i škola vyhořely. Pravdivost dosvědčuje moravský topograf Řehoř Volný, udávaje, že r. 1662 byl v Opatově kostel, který před nedávnem vyhořel a škola o jednom učiteli. Je jisto, že původní škola byla nekatolická, zda evangelická či českobratrská, není známo. Ve třicetileté válce zanikla. V roce 1674 mluví se opět o škole, neboť opatovští osadníci žádají, by bohatě nadaná fara vydržovala jim učitele, což však farář odepřel učiniti. Teprve roku 1691 připomíná se škola s učitelem. Až do roku 1788 byl do Opatova přiškolen Předín a Brtničky.

Původní škola byla malá, dřevěná a stála vedle fary, kde je dnes farský dřevník. Roku 1808 bylo vystavěno přízemí nynější staré budovy a po 52 letech její první patro. Roku 1854 byla rozšířena dosavadní škola na dvoutřídní, r. 1872 na trojtřídní, r. 1889 na čtyřtřídní, r. 1920 na pětitřídní, r. 1924 na šestitřídní. I v době restrikce přičiněním místní školní rady a obecního zastupitelstva ponechána šestitřídní školou. Dnešní školní budova byla vystavěna r. 1889 nákladem 20 tisíc zl. mimo potřebného dřeva, které dala obec. Správcem obce byl tehdy Antonín Dvořáček, starostou obce Jakub Novotný a předsedou místní školní rady Karel Urbánek. Stavbu prováděl stavitel Jan Krištof z Nové Říše.

Pokračování textu viz. příloha ke stažení

Národní školství na Náměšťsku a Třebíčsku