DM logo

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola a mateřská škola Opatov, okres Třebíč, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Opatov
Opatov 149
675 28, Opatov na Moravě

Základní účel zřízení - školní a předškolní vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování, ubytování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • ZŠ, MŠ, Družina, Jídelna

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola a mateřská škola Opatov, okres Třebíč, příspěvková organizace
  Opatov 68
  675 28, Opatov na Moravě

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola a mateřská škola Opatov, okres Třebíč, příspěvková organizace
  Opatov 68
  675 28, Opatov na Moravě

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  Základní škola: +420 568 884 142
  Školní družina: +420 728 105 694
  Mateřská škola (Oddělení Krtečci): +420 725 153 937
  Mateřská škola (Oddělení Sovičky): +420 725 726 453
  Školní jídelna: +420 568 884 164

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.zsopatov.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola a mateřská škola Opatov, okres Třebíč, příspěvková organizace
  Opatov 68
  675 28, Opatov na Moravě

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Další elektronické adresy:

  zs.opatov@seznam.cz

 • 4.8 Datová schránka

  jbhmf56

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: -

6. IČO

71004343

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: zs.opatov@seznam.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): jbhmf56

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola a mateřská škola Opatov, okres Třebíč, příspěvková organizace, Opatov 68, 675 28 Opatov na Moravě

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní školou a mateřskou školou Opatov, okres Třebíč, p.o. poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.