DM logo

Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás

Mateřská škola

Mateřská škola Opatov je součástí právního subjektu Základní školy a Mateřské školy Opatov, příspěvková organizace.

Mateřská škola Opatov má dvě třídy. První třída mateřské školy Krtečci, sídlí v samostatné budově.  Součástí budovy je velká zahrada, která je plně vybavena herními prvky a je využívána ve všech činnostech. Druhá třída mateřské školy Sovičky, je umístěna v budově základní školy. V těsné blízkosti školy je veřejné hřiště vybavené herními prvky. Obě třídy mateřské školy se nacházejí v klidném prostředí, v těsné blízkosti polí, lesů a přírody. Přírodu plně využíváme ke každodennímu pobytu na čerstvém vzduchu a ke zkoumání. 

Snažíme se vytvářet bezpečné a zdravé prostředí a vyznáváme tradiční hodnoty jako je úcta, respekt a důvěra. Volíme individuální přístup ke všem dětem v mateřské škole, zaměřujeme se na rozvoj samostatnosti a zdravého sebevědomí cestou přirozené výchovy. 

Našim hlavním cílem je, aby děti byly spokojené a šťastné, cítily se v bezpečí, uměly vyjádřit svůj názor, říct si o pomoc, respektovat druhého, chápat a dodržovat pravidla, vzájemně si pomáhat. 

Pedagogové se snaží děti všestranně rozvíjet, aby byly připraveny pro další vzdělání a staly se z nich samostatní a sebevědomí lidé. Velmi důležité jsou pro nás vtahy mezi rodiči a místní komunitou, které jsou postaveny na vzájemné důvěře, spolupráci a respektu.

Základní škola

Základní škola Opatov je malotřídní školou, která má v současné době tři třídy. V základní škole se samostatně vyučují žáci 1. a 2. ročníku, žáci 3., 4. a 5. ročníku pracují ve smíšené skupině. Děti mají možnost od prvního do pátého ročníku navštěvovat školní družinu a  rozmanité kroužky, které naše škola v rámci družiny nabízí. 

Většina tříd je vybavena interaktivní tabulí, škola disponuje moderní učebnou pro výuku informatiky, jazyků a environmentální výchovy. Žáci se stravují ve školní jídelně, která je součástí školní budovy, obědy jsou dováženy z mateřské školky.

Škola se nachází v centru obce nedaleko kostela. V blízkosti školy se nachází dětské hřiště a školní dvůr. Oba prostory jsou hojně využívány dětmi z mateřské školky a školní družiny. 

Ve škole panuje přátelská atmosféra, všechny děti i učitelé se dobře znají a tvoří jeden tým, kde si vzájemně pomáháme. Vzhledem k nízkému počtu dětí ve třídě máme prostor věnovat se dětem individuálně či využívat netradiční výukové formy. 

Vedeme děti k samostatnosti a odpovědnosti za svou práci, učíme je hrát fair play a být oporou druhému. Ctíme slušnost a dodržování pravidel. Vytváříme prostředí, kde se cítí děti bezpečně. Náš cíl je spokojený žák, který chodí do školy rád.